Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

P. 404, số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84-24 2242.3138

Di động: 0977.392468 (Thường trực Ban Biên tập Tạp chí)

          Email: tcptbvv@gmail.com