Tạp chí Phát triển bền vững Vùng (Tên tiếng Anh là Review of Regional Sustainable Development) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có chỉ số ISSN 2354-0729, xuất bản bằng tiếng Việt định kỳ hàng quý. Tạp chí đăng tải các nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, thông tin về những vấn đề lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển bền vững và phát triển bền vững vùng. Tạp chí mong muốn xây dựng một diễn đàn trao đổi có chất lượng và hiệu quả những nghiên cứu học thuật và thực tiễn về phát triển bền vững và phát triển bền vững vùng tại Việt Nam và trên thế giới.

Tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm cho các bài báo khoa học thuộc các ngành: Kinh tế: 0,75 điểm; Liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học: 0,5 điểm; Liên ngành khoa học Trái đất - Mỏ: 0,25 điểm.

Tạp chí Phát triển bền vững Vùng trân trọng kính mời và hoan nghênh các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh và nhà quản lý gửi bài đến Tòa soạn. Tạp chí sẽ thẩm định khách quan, khoa học và thực hiện biên tập, khởi đăng nghiên cứu một cách nhanh nhất.

Thông tin liên hệ:

Tòa soạn Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

Địa chỉ: Phòng 404, số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

Website: rrsd.org.vn

Email: tcptbvv@gmail.com

Điện thoại: (024) 22423138

Trân trọng./.

           

 

TỔNG BIÊN TẬP

TS. Nguyễn Đình Chúc